Vote For My Future

Situatie

Op 27 november vindt de belangrijkste stemming van het Europees parlement plaats voor de komende vijf jaar. Namelijk de installatie van de nieuwe Europese Commissie. Deze stemming heeft een grote invloed op de klimaatambities van de Europese Unie voor de komende cruciale vijf jaar. Op dit moment legt de Commissie een Green New Deal voor. Alleen ontbreekt het aan ambitie en duidelijkheid rond de financiering. Er wordt momenteel te weinig budget voorzien om ons een eerlijkere en betere toekomst te garanderen. De laatste jaren worden de drastische gevolgen van klimaatverandering steeds meer en meer duidelijk. Indien we de business as usual verder zetten zoals we nu doen zou de klimaatopwarming over elf jaar zelfs onomkeerbaar kunnen worden.

Actie

Wij, als jongerenactivisten vinden het compleet onaanvaardbaar dat de Europese Commissie hier zo licht mee omspringt en zo onze toekomst rechtstreeks in gevaar brengt. Hierdoor zijn wij gestart met onze campagne Vote for My Future. Met deze campagne willen we duidelijk maken aan de parlementariërs en de bevolking dat het van groot belang is dat de nieuwe Commissie een klimaatcommissie is. Wij vragen daarom aan alle Europese Parlementsleden (MEPs) om alleen voor een Commissie te stemmen die genoeg ambitie toont en duidelijkheden rond de financiering ervan. Hierbij is het van uiterst belang dat de nadruk ook ligt op een sociale transitie. De klimaattransitie hoort inclusief te zijn en mag niet de mensen raken die het nu al moeilijk hebben.

Onze Eisen

We hebben drie vereisten:

  1. De nieuwe Commissie moet een klimaatcommissie worden
  2. Er moet genoeg budget zijn om de Green New Deal te financieren
  3. Het moet een eerlijke en sociale klimaattransitie worden